Tại sao lá cây có màu xanh

Tại sao lá cây có màu xanh

Chắc hẳn, ai nấy cũng đều biết rằng lá cây có màu xanh, bởi đó là những gì mà mắt bạn quan sát được, thế nhưng có bao giờ bạn …