Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào – Sinh học 10

Bài 2 trang 73 sgk Sinh học 10 nâng cao: Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

ATP được coi là “đồng tiền năng lượng của tế bào” vì:

 1. ATP là một hợp chất cao năng (adenosine triphosphate).
 2. ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP.
 3. ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần tiêu tốn năng lượng của tế bào.
 4. Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxi hóa trong tế bào đều sinh ra ATP. Những giải thích đúng trong các giải thích trên là

Phân tích câu hỏi Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Lời giải:

 • ATP là chất được cấu tạo gồm bazơ ađênin, đường ribôzơ và ba nhóm phôtphat. Liên kết phôtphat thứ hai và thứ ba là phần tích luỹ năng lượng và khi các nhóm phôtphat này bị tách ra, năng lượng được giải phóng.
 • Khi ATP bị phân giải nhờ enzim thì nhóm phôtphat không mất đi mà sẽ liên kết với chất thực hiện chức năng (prôtêin hoạt tải, prôtêin co cơ…) và khi hoạt động chức năng hoàn thành thì nhóm phôtphat lại liên kết với ADP để tạo thành ATP nhờ nguồn năng lượng tạo ra từ các phản ứng giải phóng năng lượng.
 • ATP là một loại năng lượng được tế bào sản sinh ra để dùng cho mọi phản ứng của tế bào và được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào.

Trong tế bào năng lượng ATP được sử dụng vào:

 • Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và cơ thể.
 • Vận chuyển các chất trong tế bào, qua màng tế bào,…
 • Sinh công phục vụ cho các hoạt động co cơ.

ATP là gì?

tại sao nói atp là đồng tiền năng lượng của tế bào
 • ATP (adenozin triphotphat) là một hợp chất cao năng và được xem như đồng tiền năng lượng của tế bào.
 • Một phân tử ATP gồm: 
  • Bazo nito adenin
  • Đường ribozo
  • 3 nhóm photphat
 • Liên kết giữa 2 nhóm photphat cuối cùng của ATP rất dễ bị phá vỡ và giải phóng năng lượng.

Công thức hóa học của ATP:

Công thức hóa học của ATP:

Một số câu hỏi liên quan:

 1. Phân tử ATP dược cấụ tạo bởi những thành phần nào sau đây?

I. Bazơ Ađênin.                                  II. Đường ribôzơ.

III. Đường glucôzơ.                           IV. Ba phân tử H3PO4.

V. Hai phân tử H3PO4.                      VI. Một phân tử H3PO4

2. Vì sao nói ATP là 1 hợp chất cao năng ?

 • Vì trong cấu tạo của ATP có các liên kết giữa các nhóm photphat giàu năng lượng. Các liên kết này rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng.

– Vai trò : ATP là dạng năng lượng của tế bào có thể sử dụng được để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào như các quá trình tổng hợp, các quá trình phân giải, vận chuyển các chất qua màng, sinh công cơ học,…..