Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Bài 27 trang 49 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau? Khi tiến hành ẩm bào, làm thế nào các tế bào có thể “chọn” được các chất cần thiết trong hàng loạt các chất ở xung quanh để đưa vào tế bào?

Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?
Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Tại sao muốn giữ rau tươi phải thường xuyên vảy nước vào rau?

Trả lời:

  • Rau sau khi được thu hoạch một thời gian ngắn, lượng nước bên trong các tế bào sẽ dần bị mất đi do quá trình thoát hơi nước và rau héo lại.
  • Khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi lên, không bị héo.

– Khi rau đã bị bỏ rễ hay bị nhổ lên, không hút được nước, sự thoát nước vẫn xảy ra làm cho rau héo. Muốn rau không héo người ta vảy nước vào rau để các phân tử nước đi vào cung cấp nước cho tế bào bằng cơ chế vận chuyển thụ động, bù lại lượng nước thoát ra ngoài môi trường ngoài đồng thời làm tăng độ ẩm không khí, hạn chế thoát hơi nước của lá.

– Trên màng tế bào có các thụ thể có liên kết đặc hiệu với một số chất nhất định. Vì vậy, tế bào có thể “chọn” được các chất nhất định để chuyển vào tế bào.

Leave a Reply