hợp chất cao năng

Hợp chất cao năng là gì?

Hợp chất cao năng là vật liệu có các thuộc tính nâng cao, chẳng hạn như khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt hoặc có khả năng chống axit / …