diệp lục là gì

Chất diệp lục là gì

Diệp lục là gì? Chất diệp lục (diệp lục tố, chlorophyll) là sắc tố quang tổng hợp màu xanh lá cây có ở thực vật, tảo, vi khuẩn lam. Từ …