Hợp chất cao năng là gì?

Hợp chất cao năng là vật liệu có các thuộc tính nâng cao, chẳng hạn như khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt hoặc có khả năng chống axit / kiềm cao. Chúng tôi phát triển và sản xuất các Hợp chất hiệu suất cao cho các kỹ thuật xử lý khác nhau, các loại hỗn hợp khác nhau và cung cấp một loạt các hình thức giao hàng và đóng gói. Kinh nghiệm của chúng tôi trải rộng trên một số lượng lớn các loại polyme.

  1. Những hợp chất cao năng: Tất cả sự sống trên trái đất phụ thuộc vào năng lượng mặt trời, trong những dạng sống có một hệ thống thứ bậc về năng lượng. Một số tiếp nhận năng lượng mặt trời trực tiếp, một số khác nhận năng lượng từ nhóm trên trong những quá trình tiếp theo.
  2. Những sinh vật hấp thu năng lượng ánh sáng trực tiếp được gọi là cơ thể tự dưỡng. Những cơ thể này dự trữ năng lượng mặt trời trong các phân tử hữu cơ khác nhau.
  3. Những sinh vật sử dụng những phân tử đó, giải phóng năng lượng dự trữ trong một loạt các phản ứng oxy hoá khử được gọi là sinh vật hoá dưỡng.
  4. Mặc dù khác nhau cả hai loại đều có cơ chế chung về tái sinh một dạng năng lượng hoá học, năng lượng có thể được giải phóng trong những phản ứng toả nhiệt để thực hiện các quá trình sống đa dạng (cần năng lượng).
  5. 14 Một nhóm nhỏ các phân tử là chất trung gian chuyển năng lượng từ các phản ứng giải phóng năng lượng đến các phản ứng cần năng lượng của cơ thể. Những phân tử này là coenzyme dạng khử, những hợp chất phosphate được gọi là cao năng nếu chúng giải phóng ra năng lượng tự do có giá trị âm lớn khi thuỷ phân ( G 0 ’ có giá trị âm lớn hơn -25 kJ/M).
  6. Ở bảng 1.2 sau đây là danh sách những hợp chất cao năng quan trọng nhất, những phân tử như phosphoric anhydric (ATP, ADP), enol phosphate (PEP), acyl phosphate (acetyl phosphate), guanidinophosphate (creatine phosphate). Cả những hợp chất thioeste, như acetyl CoA không chứa phospho nhưng giải phóng một năng lượng tự do lớn khi thuỷ phân.
  7. Tổng số năng lượng chính xác giải phóng ra khi thuỷ phân phụ thuộc vào nồng độ, pH, nhiệt độ… nhưng giá trị G 0’ khi thuỷ phân những hợp chất này có giá trị dương lớn hơn đáng kể so với những chất trao đổi khác.
  8. Chúng có hai đặc điểm quan trọng: Những chất phosphate cao năng (high- energy phosphate compounds) không phải là chất dự trữ năng lượng lâu dài, chúng là những chất chuyển tiếp năng lượng dự trữ, là chất mang năng lượng từ điểm này sang điểm khác, từ một hệ thống này đến một hệ thống khác.
  9. Năng lượng hoạt hoá được cung cấp đáng kể từ ATP khi thuỷ phân nhóm -phosphat. Năng lượng để làm gãy liên kết O-P thường là 200- 400 kJ/M, lớn hơn đáng kể so với 30,5 kJ/M khi thuỷ phân ATP. Các nhà hoá sinh học quan tâm nhiều đến năng lượng giải phóng thực tế.
Hợp chất cao năng là gì?

Leave a Reply